Så här jobbar vi på Ackert med hållbarhet

Hållbarhet

Återvinning

Som en del i vårt hållbarhetsarbete återvinner vi allt restmaterial av polypropylen och PVC-skivor. Ett steg i rätt riktning mot vårt mål med ett hållbart produktionsflöde och en hållbar produktlivscykel.

Vi försöker i största möjliga mån minimera det restmaterial som kan bli på materialet vi producerar slutprodukter på. Det restmaterial som ändå uppstår samlar vi på oss tills vi har en tillräcklig mängd för att återtas av vår leverantör GOP.  Restmaterialet återvinns sedan i Sverige och blir nya produkter och material.

Detta är ett av de sätt på hur vi försöker att vara hållbara och bidra till ett mer hållbart samhälle. 


Sammanfattning av miljöpolicy för Ackert Reklam AB

  • Vi skall aktivt arbeta för att främja forskning inom vårt ämnesområde där miljövinster kan göras. 

  • Vi skall genom vårt miljöarbete inom företaget uppmuntra allmänheten och näringslivet till ett miljövänligare beteende. 

  • Vi skall givetvis följa de lagar och krav som rör vår verksamhet. 

  • Våra tillverkningsmetoder ska vara utformade så att de genererar minimalt med spill. 

  • Vi skall på ett professionellt och positivt sätt informera kunder om våra miljövänliga alternativ då de lägger en order. 

  • Inga maskiner som används på företaget skall vara igång mer än nödvändigt. 

  • Våra miljömål skall kontinuerligt utvärderas och revideras. 

  • Vi utbildar regelbundet vår personal i miljöfrågor. 

  • Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet och minimera de föroreningar vi kan hållas ansvariga för.
Öppettider: 
Måndag - Fredag 8.00 - 17.00
Lunch 12.00 - 12.30