Mallar och Dokument

Miljöpolicy

Sammanfattning av miljöpolicy för Ackert Reklam AB

  • Vi skall aktivt arbeta för att främja forskning inom vårt ämnesområde där miljövinster kan göras.
  • Vi skall genom vårt miljöarbete inom företaget uppmuntra allmänheten och näringslivet till ett miljövänligare beteende.
  • Vi skall givetvis följa de lagar och krav som rör vår verksamhet.
  • Våra tillverkningsmetoder ska vara utformade så att de genererar minimalt med spill.
  • Vi skall på ett professionellt och positivt sätt informera kunder om våra miljövänliga alternativ då de lägger en order.
  • Inga maskiner som används på företaget skall vara igång mer än nödvändigt.
  • Våra miljömål skall kontinuerligt utvärderas och revideras.
  • Vi utbildar regelbundet vår personal i miljöfrågor.
  • Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet och minimera de föroreningar vi kan hållas ansvariga för.