Mallar och Dokument

Miljöpolicy

Sammanfattning av miljöpolicy för Ackert Reklam AB

Vi skall aktivt arbeta för att främja forskning inom vårt ämnesområde där miljövinster kan göras.

Vi skall genom vårt miljöarbete inom företaget uppmuntra allmänheten och näringslivet till ett miljövänligare beteende.

Vi skall givetvis följa de lagar och krav som rör vår verksamhet.

Våra tillverkningsmetoder ska vara utformade så att de genererar minimalt med spill.

Vi skall på ett professionellt och positivt sätt informera kunder om våra miljövänliga alternativ då de lägger en order.

Inga maskiner som används på företaget skall vara igång mer än nödvändigt.

Våra miljömål skall kontinuerligt utvärderas och revideras.

Vi utbildar regelbundet vår personal i miljöfrågor.

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet och minimera de föroreningar vi kan hållas ansvariga för.