Original och filer

Filformat

För att förenkla hanteringen och uppnå bästa resultat vill vi ha originalen som högupplösta pdf:er med 5mm utfall och texter vektoriserade.

Färger

Använd CMYK Fogra39. Använder du PMS-nummer konverteras dessa till CMYK i printprocessen.

Bildupplösning

För att uppnå bästa resultat skall original som innehåller fotografiska bilder minst vara 75 dpi i skala 1:1. Det innebär att bilderna i ett dokument i skala 1:10 skall vara minst 750 dpi.

Våder

Om en bild skall delas i våder görs originalet som en sida och delningen görs av oss. Vi lägger då även på ev. överlapp.

Skicka Original

Originalen kan skickas som mail till original@ackert.se, eller laddas upp här.